id=”hi-184404″>妙香

山药与参
,甘桔二茯远志随。少佐辰砂木香麝,惊悸郁结梦中遗。〔山药二两,人参、黄
、茯苓、茯神、远志各一两,桔梗、甘草各三钱,辰砂二钱,木香二钱半,麝香一钱,为末,每服二钱,酒下。山药固精,参、
补气,远志、二茯清心宁神,桔梗、木香疏肝清肺,丹、麝镇心,散郁辟邪,甘草补中,协和诸药,使精、气、神相根据,邪火自退。不用固涩之药,为泄遗良剂,以其安神利气,故亦治惊悸郁结。〕

美高梅线上平台游戏,妙香散

2。产后谵狂见鬼神,败血冲心小调经,心虚闷乱妙香散,二茯参耆远志辰,甘桔木麝山药末,归地煎调效若神。

网站地图xml地图