id=”hi-184403″>苍耳散

中用薄荷,辛夷白芷四般和。葱茶调服疏肝肺,清升浊降鼻渊瘥。〔苍耳子二钱半,薄荷、辛夷各五钱,白芷一两,末服。凡头面之疾,皆由清阳不升,浊阴逆上所致。浊气上烁于脑,则鼻流浊涕为渊。数药升阳通窍,除湿散风,故治之也。〕

苍耳散–《重订严氏济生方》

【别名】芷夷散(《医学入门》卷七)、辛夷散(《仙拈集)卷二)。

【处方】辛夷仁15克,苍耳子7.5克,香白芷30克,薄美高梅线上平台游戏,荷叶1.5克。

【制法】上药晒干,研为细末。

【功能主治】散风邪,通鼻窍。主治风邪上攻,致成鼻渊,鼻流浊涕不止,前额疼痛。现用于慢性鼻炎、副鼻窦炎见有上述症状者。

【用法用量】每服6克,食后用葱茶清调服。

【注意】鼻渊久治不愈,转为虚证者不宜使用。

【备注】方用苍耳子宜通鼻窍,散风止痛,辛夷、薄荷散风通窍,白芷祛风宜肺。诸药合用,具有散风邪,通鼻窍之功。

【摘录】《重订严氏济生方》

苍耳散–《赤水玄珠》卷二十九

【处方】苍耳根3两5钱,乌梅5个,带须葱3根。

【功能主治】疔疮。

【用法用量】用酒2钟,煎至1钟,热服。出汗后不散,然后用胜金散。

【摘录】《赤水玄珠》卷二十九

苍耳散–《证治宝鉴》卷十

【处方】苍耳、薄荷、白芷、细辛、南星、半夏、酒芩、荆芥。

【功能主治】鼻渊,鼻流清涕而臭。

【摘录】《证治宝鉴》卷十

苍耳散–《济生》卷五

【别名】芷荑散、芷辛散、辛夷散、苍耳草散、苍耳子散

【处方】辛夷仁半两,苍耳子2钱半,香白芷1两,薄荷叶半钱。

【制法】上晒干,为细末。

【功能主治】鼻渊,鼻流浊涕不止。

【用法用量】芷荑散(《医学入门》卷七)、芷辛散(《古方选注》卷下)、辛夷散(《仙拈集》卷二)、苍耳草散(《便览》卷一)、苍耳子散(《良方集腋》卷上)。本方改为丸剂,名“苍耳丸”(见《医便》卷三)。

【各家论述】《医方集解》:此手太阴、足阳明药也。凡头面之疾,皆由清阳不升,浊阴逆上所致。白芷主手足阳明,上行头面,通窍表汗,除湿散风;辛夷通九窍,散风热,能助胃中清阳上行头脑;苍耳疏风散湿,上通脑顶,外达皮肤;薄荷泄肺疏肝,清利头目;葱白升阳通气;茶清苦寒下行,使清升浊降,风热散而脑液自固矣。

【摘录】《济生》卷五

苍耳散–《证治宝鉴》卷十二

【处方】苍耳、威灵、羌、独、通、当归、白芷、半、防风、苡仁、栀子、苍、苓、泽。

【功能主治】手足麻痹,臂痛不举。

网站地图xml地图