id=”hi-14270″>嘈杂

俗名心嘈。其证似饥,急欲得食,心中扰扰不宁,如酸如辣,似慌张。由肝火乘于脾胃,土虚不禁木摇,故烦扰不安。火盛则谷易消,食已则饥,得食则安,少顷又饥,又复嘈矣,此为火嘈,宜清火。若有痰饮停聚,似饥非饥,欲食而不能多食,脉滑,为痰嘈,宜化痰。若兼吞吐酸水,乃痰饮与火所为,清火去饮兼治。总以补土为主,六君子汤加减。久不愈者,养血,以火盛则血亏也。故思虑血虚五更嘈者,及妇人嘈杂,恒用四物加减。

美高梅线上平台游戏,论证

嘈杂一证,或作或止,其为病也,则腹中空空,若无一物,似饥非饥,似辣非辣,似痛非痛,而胸膈懊
,莫可名状,或得食而暂止,或食已而复嘈,或兼恶心,而渐见胃脘作痛。此证有火嘈,有痰嘈,有酸水浸心而嘈。大抵食已即饥,或虽食不饱者,火嘈也,宜兼清火。痰多气滞,似饥非饥,不喜食者,痰嘈也,宜兼化痰。酸水浸心而嘈者,戚戚膨膨,食少无味,此以脾气虚寒,水谷不化也,宜温胃健脾。又有误用消伐等药,以致脾胃亏损,血少嘈杂,中虚则烦杂不饥,脾弱则食不运化,此宜专养脾胃。总之,嘈杂一证,多由脾气不和,或受伤脾虚而然,所以治此者,不可不先顾脾气。然古人于此,悉以痰火论治,予恐专用寒凉,则胃气虚寒不健者,反以日甚,而渐至恶心、嗳气、反胃、噎膈之类,将由此而起矣。

论治

一、痰火嘈杂等证,如脾虚微火多痰而嘈杂者,宜和中汤,或三圣丸,或术连丸。若中焦火盛兼痰而嘈杂者,宜软石膏丸。若宿食留饮,痰滞不清而嘈杂者,宜曲术丸。若三焦火盛,湿痰气滞而嘈杂者,宜三补丸加半夏、苍术、香附之类。

网站地图xml地图