id=”hi-151908″>积聚

积者,推之不移,成于五脏,多属血病;聚者,推之则移,成于六腑,多属气病。治积聚者,当按初、中、末之三法焉。邪气初客,积聚未坚,宜直消之,而后和之。若积聚日久邪盛正虚,法从中治,须以补泻相兼为用。若块消及半,便从末治,即住攻击之药,但和中养胃,导达经脉,俾荣卫流通,而块自消矣。更有虚人患积者,必先补其虚,理其脾,增其饮食,然后用药攻其积,斯为善治,此先补后攻之法也。初治,太无神功散主之;中治,和中丸主之;末治,理中汤主之。予尝以此三法,互相为用,往往有功。

积者.五脏所生.推之不移.属阴.聚者.六腑所成.推之则移.属阳.当辨其新久虚实而施治.内经云.大积大聚.不可犯也.衰其大半而止.过则死.此治积聚之法也.

太无神功散

脉宜沉实. 忌虚弱.

美高梅app下载手机版,治痞积,不拘气血饮食,虫积痰水,皆效。

一积聚新病.审其可用发散者.宜用五积散.

地 蓄 瞿麦穗 大麦芽 神曲 沉香 木香 甘草 大黄

一积聚新病.审其可用消导攻下者.宜用备急丸.平胃散.加入
蓄瞿麦炒大麦芽川芎.以上八味.各用五钱.沉香木香各一钱五分.大黄酒浸二两.共为细末.每服三钱.姜汤送下.忌油腻动气之物.及房事一月.药须黄昏服.勿食晚饭.大小便见恶物为度.肝之积在左胁下.名曰肥气.去苍术.加柴胡鳖甲青皮莪术.

书云∶肝之积,在左胁下,名曰肥气,加柴胡、鳖甲、青皮、莪术。

○肺之积在右胁下.名曰息贲.加白豆蔻桑白皮郁金.

肺之积,在右胁下,名曰息贲,加白蔻仁、桑白皮、郁金。心之积,起脐上,上至心下,大如臂,名曰伏梁,加石菖蒲、浓朴、红花、莪术。脾之积,在胃脘,腹大如盘,名曰痞气,加浓朴。肾之积,在脐下,发于小腹,上冲心而痛,名曰奔豚,别用奔豚丸主之。热积,加黄连、黄芩。寒积,加肉桂、干姜、附子。酒积、加葛根。痰积,加半夏。水积,加桑白皮、赤小豆。血积,加桃仁、红花、干漆。肉积,加阿魏、山楂。

○心之积起脐上.上至心.下大如臂.名曰伏梁.去苍术.加肉桂黄连石菖蒲莪术.

网站地图xml地图